Kvalitetssäkrad Skadeverkstad

Kvalitetssäkrad Skadeverkstad är en kvalitetsstandard framtagen av Motorbranschens Riksförbund (MRF), Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) samt branschorganisationen Mobility Sweden och har som mål att stötta skadeverkstäder att arbeta mer systematiskt för att nå en högre kvalitet. Dessutom har ett antal av de svenska försäkringsbolagen valt att ställa sig bakom detta kvalitetssystem, bland annat IF, Folksam, Claiton och Dina Försäkringar.

 

En Kvalitetssäkrad skadeverkstad är godkänd utifrån dokumentet Riktlinjer för skadeverkstad. Det innebär att skadeverkstaden har uppnått de kvalitetsstandarder som syftar till att kunna erbjuda en hög standard av service, reparationskvalitet, säkerhet, professionalism och kundnöjdhet.

Kvalitetsledningssystemet Kvalitetssäkrad Skadeverkstad har som mål att hjälpa och säkerställa att skadeverkstaden:

  1. följer gällande bestämmelser och lagar
  2. håller hög kvalitet i skadereparationer för att säkerställa att fordonen repareras för säkerhet
  3. tillämpar principer för ständig förbättring och respekt för människor
  4. reparerar fordonet inom den tidsram som överenskommits med kund innan påbörjat arbete
  5. har utbildad personal som reparerar fordonet i enighet med kunden
  6. reparerar fordonet med fordonstillverkarens originaldelar eller motsvarande och enligt fordonstillverkarens aktuella reparationsanvisningar inklusive verktyg och metoder

De skadeverkstäder som är godkända enligt detta kvalitetsledningssystem innehar också ett intyg med aktuellt datum för senast utförda kontroll. Intyget bör vara undertecknat av representanter från kontrollorganet samt från Mobility Sweden, MRF och SFVF.

Sedan starten 1980 har vi på Sällstorps Plåt & Lack alltid strävat efter att vara ett företag som våra kunder kan lita på genom att utföra tjänster av riktigt hög kvalitet. 

Vi är därför otroligt glada och stolta över att ha blivit utsedda till Sveriges Bästa skadeverkstad år 2018.

Bästa skadeverkstad 2018

Sedan starten 1980 har vi på Sällstorps Plåt & Lack alltid strävat efter att vara ett företag som våra kunder kan lita på genom att utföra tjänster av riktigt hög kvalitet. 

Vi är därför otroligt glada och stolta över att ha blivit utsedda till Sveriges Bästa skadeverkstad år 2018.

En skadeverkstad som ligger i framkant

Sveriges Bästa skadeverkstad är en utmärkelse som ges av Motorbranschens riksförbund. I februari fick vi ta emot ett diplom för utmärkelsen med motiveringen:

”En skadeverkstad som länge legat i toppskiktet. Stort fokus på att ligga i framkant när det gäller logistik, arbetsprocesser, arbetsmiljö och kvalitet. Detta har nu börjat ge utdelning i form av korta ledtider och nöjda kunder”.

Mer om priset Bästa skadeverkstad

Läs gärna mer om priset hos Motorbranschens riksförbund.

Se också gärna den vision som vi arbetar efter och vad vi erbjuder i vår toppmoderna skadeverkstad.